LONDON, ENGLAND

London

Tower Bridge og bygninger

London er hovedstaden i Storbritannia og England. London er byregionen med høyeste innbyggertall i Storbritannia. Med sin beliggenhet langs elven Themsen har London vært en sentral by siden den ble grunnlagt av romerne for to årtusener siden under navnet Londinium. Londons opprinnelige bykjerne, City of London, som i 2011 hadde 7 375 innbyggere på et areal på 2,9 km², er Englands minste by. Fra slutten av 1800-tallet av har London også blitt brukt om byregionen som har utviklet seg rundt denne bykjernen. Dette området utgjør regionen London, samt den administrative enheten Stor-London, ledet av borgermesteren i London.

London er i moderne tid et av verdens viktigste politiske og økonomiske og kulturelle sentre. Dette henger ikke minst sammen med at London var hovedstad for det britiske imperiet og dermed i nesten tre århundrer maktsenter for store deler av kloden.

Selve byen har omkring 9,1 millioner innbyggere (2018), men regner man hele storbyområdet Londons pendlerbelte (London Metropolitan Area) kommer man opp i cirka 15 millioner. Byen ble tidligere regnet som den største i EU etter folketall.