Kontakt

Inngang, dør, vindu

Besøksadresse: Jernbanegata 2, 1850 Mysen

Postadresse: Postboks 134, 1851 Mysen

Telefon: +47 69 84 71 00

E – post: ior@ior.no

Våre åpningstider er mandag – fredag kl. 09.00 – 16.00

Kontonummer: 1020 05 05250

Org.nr. NO935 817 854 MVA

IATA-agent og medlem av Reisegarantifondet